Community Update - Keuringsupdate, Rasspecifieke Competities, Development Planning & Volgende Updates

Wednesday, Jun 2 om 13:45

Goedemiddag spelers! De laatste twee weken waren nogal turbulent en we hebben daardoor veel onderwerpen die we met jullie willen bespreken. We beginnen met de update die vandaag ingevoerd is: de keuringen zullen per categorie HRC prijzen uitreiken en wat extra aanpassingen. Vervolgens bespreken we de feedback die we ontvingen over de rasspecifieke competities. We kregen een vloedgolf aan informatie en hebben elke reactie op het nieuwsbericht hierover volledig gelezen. Een aantal spelers vroeg zich af waarom de beslissing om de rasspecifieke competities te implementeren zo kort dag werd aangekondigd. Dit heeft te maken met ons interne development planning die recentelijk is aangepast. We geven hier vandaag wat meer uitleg over. Tot slot delen we ook een korte lijst met de meest recente bugfixes. Laten we beginnen!


🌸 Update van vandaag: Aanpassingen Keuring 🌸

Vanaf vandaag is het mogelijk om, naast de Dag Kampioenschappen, ook HRC te winnen met keuringen. Deze prijzen worden toegekend aan de top drie per categorie, als genoeg paarden meedoen.

Prijzengeld (minimaal 5 paarden doen mee binnen de categorie)
1ste plek in een categorie: 300 HRC
2de plek in een categorie: 200 HRC
3de plek in een categorie: 100 HRC

Dagkampioen Prijs(minimaal 10 paarden doen mee aan de keuring)
70% kans om 1000 HRC te winnen
10% kans om 100 DP te winnen
10% kans om 5 FT te winnen
10% kans om 5 WT te winnen

Zoals voorheen wordt de dag kampioensprijs alleen uitgereikt als er ten minste 10 paarden meedoen met de gehele keuring. Dit wordt onafhankelijk van de categorie prijzen uitbetaald. Die worden namelijk alleen uitbetaald als er ten minste 5 paarden meedoen binnen die categorie. Met categorieën bedoelen we: veulen, merrie, hengst en ruin.

Ruin Categorie
We hebben een ruin-categorie toegevoegd aan de keuringen! Er zijn veel spelers die geen ruinen hebben, maar het was een vrij gemakkelijke toevoeging en het zorgt er gelijk voor dat een ruin ook een voordeel heeft in het spel. We willen uiteindelijk grotere voordelen toekennen aan de ruinen, maar dat is muziek voor de toekomst.

Club-georganiseerde Keuringen
We hebben de club keuringen ook direct de mogelijkheid gegeven om HRC prijzen voor de 1ste, 2de en 3de plaats per categorie uit te reiken (mits 5 paarden in de categorie meedoen). We zijn extra blij om mee te delen dat er een herinneringsfunctie is toegevoegd, waardoor je nu gemakkelijker nieuwe evenementen kunt aanmaken!

Dit gaat van start op het moment dat je je eerste evenement na de update van vandaag aanmaakt. Je vult de informatie één keer in, en de eerstvolgende keuring die je aanmaakt laat dan automatisch de voor ingevulde waarden zien. Zo wordt het voor clubleiders en managers een stuk gemakkelijker om nieuwe evenementen aan te maken. Daarnaast biedt het een mooi perspectief voor de toekomst als de clubs later ook competities kunnen gaan organiseren.

Aflezen van de Prestaties Tab
Sinds vandaag worden de keuring- en competitieresultaten in de prestaties tab van paarden anders weergegeven. Je kunt nu bij de categorie van het paard zien of het paard meedeed aan een CLUB of REGI keuring. Waar de CLUB staat voor de club-georganiseerde keuringen, en de REGI (afgekort van Registry) staat voor de spel-georganiseerde keuringen. Dit geldt voor zowel keuringen als competities.

Daarnaast zijn de behaalde plaatsen aangepast. Je leest dit als volgt: Voor keuringen geldt dat positie #2/10 (30) betekent dat je paard tweede is geworden in de desbetreffende categorie (bijv. hengsten). Binnen die categorie deden 10 paarden in totaal mee, en in de volledige keuring waren er 30 paarden ingeschreven.

Voor competities betekent #2/10 (30) in principe hetzelfde. Het paard is tweede geworden binnen zijn niveau en er deden 10 paarden in totaal mee op dat niveau. Alles bij elkaar opgeteld deden er 30 paarden mee aan de gehele competitie, alle niveaus samengenomen.


🏅 Rasspecifieke Competities 🏅

Het waren een paar spannende weken. De nieuwe rasspecifieke competities waren nogal een aanpassing. Het voorgaande nieuwsbericht kwam twee weken daarvoor ter sprake, voor de competities werden aangepast. Heel begrijpelijk waren velen van jullie ontevreden over de korte kennisgeving en hadden jullie graag meer tijd gekregen om je erop voor te bereiden.

Het waren natuurlijk ook veel aanpassingen tegelijk. De prijzen werden lager, en er moeten minstens 5 paarden per categorie meedoen. Het goede nieuws is: Het ergste ligt achter ons en vanaf nu gaan we alleen maar voorwaarts om ervoor te zorgen dat de toekomstige updates vanaf nu voor voor merkbare verbeteringen zullen gaan zorgen. De update van vandaag zal de teugels omtrent financiële stress wat laten varen en gaat ons helpen om de prijzen van de competities beter te bepalen. De eerste updates waar we de rasspecifieke competities kunnen aanpassen zijn op 30 juni en 14 juli. We leggen in het kort uit waarom deze data specifiek gekozen zijn. Voordat we de tijdlijn bespreken, willen we eerst wat vragen en zorgen behandelen. We hebben ontzettend veel feedback ontvangen in het vorige nieuwsbericht en op het forum. Heel erg bedankt voor al je input!

Nog Meer Kosten?
Nee, voorlopig nog even niet. We zullen niet meer kosten introduceren zoals voer, strooisel en tuig dat verslechterd, voordat we tevreden zijn met de keuring en competitie prijzen. We zijn ons ervan bewust dat onze laatste update de financiën van veel spelers hebben aangetast en dat we de prijzen moeten balanceren. Pas als merendeel van de spelers en het team tevreden is met de inkomsten gecreëerd door de keuringen en competities zullen er pas extra kosten bij gaan komen.

Vloedgolf aan Notificaties
Veel spelers hebben aangegeven dat er sinds de vorige update veel meer notificaties per dag binnenkomen, en de update van vandaag komt daar dan ook nog bovenop. We snappen dat dit vervelend is en zijn bezig met een oplossing hiervoor. Idealiter hopen we deze op 14 juli te kunnen implementeren, maar dat is op dit moment nog niet zeker. Wat we in elk geval wél eerder kunnen doen (op 30 juni) zijn de meldingen weghalen wanneer er niet genoeg deelnemers binnen een competitie waren. Veel spelers geven aan dit erg ontmoedigend te vinden, bovenop het feit dat hierdoor dagelijks een mega golf aan informatie binnenkomt. De reden dat we dit hadden toegevoegd, was om transparant over te komen en duidelijkheid te bieden, maar we zien dat dit een ander effect heeft dan gepland.

Competitie timers lopen niet synchroon
Na twee weken zien we dat de tijden van de competities al ontzettend uiteen lopen. We hadden wel verwacht dat ze niet meer synchroon zouden lopen, maar niet zo drastisch als nu gebeurd.
Om ervoor te zorgen dat de server netjes blijft draaien worden alle competities en keuringen zogezegd in een “rijtje” gezet. Ze lopen één voor één door het systeem. Binnen de keuringen uit zich dit door zo’n 2 á 5 minuten uit elkaar te lopen. Echter met de nieuwe competities zijn hier nog veel meer taken bijgekomen. Hierdoor gebeurt het dat het systeem het snelste door de “gemakkelijke” taken loopt, waardoor die ook weer sneller kunnen starten. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat een competitie waar maar 1 racende IJslander aan meedoet veel sneller afloopt en weer van start kan gaan, dan een competitie waar 50 Quarter Horses meedoen in Reining. Als je zo al deze competities bij elkaar optelt, dan gaan ze dus steeds verder uit elkaar lopen. De enige oplossing die we tot nu toe kunnen bedenken, is om een “grote prijsuitreiking” die bijv. 30 minuten duurt te organiseren en gedurende die tijd alle competities te pauzeren. We zijn nog aan het brainstormen en hopen een betere oplossing te kunnen vinden. Onze excuses voor het ongemak.

Zijn keuringen nu beter dan competities?
Sommige spelers denken vast van wel, maar we adviseren graag nog even te wachten met het omgooien van je fokdoelen. We zijn optimistisch dat we in de toekomst de restricties wellicht wat kunnen verlagen en/of de prijzen weer wat omhoog te kunnen gooien. Wie weet kunnen we daarna zelfs de keuring prijzen ook wat verhogen. We zullen de economie in de gaten houden en blijven balanceren over de aankomende maanden.

Zijn onze berekeningen wel realistisch?
Tijdens het ontwikkelen van het nieuwe competitie systeem maakten we een aantal lastige schattingen. De hoeveelheid HRC die wordt aangemaakt door de competities hangt volledig af van hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt. Het was niet te voorspellen hoeveel deelnemers er -werkelijk- aan deze competities zouden meedoen. Het bedrag die de competities voorheen gaven was flink, maar tegelijkertijd is het trainen van paarden ook een taak die goed beloond moet worden. Zelfs als we veel input en data vanuit de community ontvangen, dan lopen de zaken vaak anders dan verwacht. Om te voorkomen dat de economie helemaal zou platvallen, hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van de meest extreme restricties. Het was duidelijk hoe je het ook went of keert, dat we door verschillende fases van het stabiliseren van de economie moeten gaan. Met dat in ons achterhoofd kozen we voor de huidige versie van de rasspecifieke competities, er rekening mee houdende dat we altijd nog de restricties wat konden versoepelen. Het is echter gemakkelijker om nu eerst streng te beginnen en ze later te versoepelen, dan andersom en weer de teugels te moeten straktrekken. Zoals in ons vorige bericht vermeld, staat onze (stal)deur altijd open voor jullie feedback en zijn we bereid om de restricties in de toekomst aan te passen.


🤖 Informering Rasspeficieke Competities te Kortdag, Veranderingen in Development Planning & Aankomende Updates 🤖

Laten we vooropstellen: we weten dat de aankondiging van de 5-paarden-regel voor de competities niet vroeg genoeg was. Als we jullie daar eerder op konden voorbereiden, dan hadden we dat zeker gedaan en daar ook spelers-feedback over gevraagd. De reden dat we jullie dit niet eerder konden geven, hoe gek het ook klinkt, is omdat we er zelf ook niet veel eerder vanaf wisten. Onze oude strategie liet het niet toe om ver vooruit te plannen. Dit is dan ook de reden dat we sinds kort onze strategie hebben aangepast. Echter zorgt die aanpassing er dan juist weer voor dat we niet zo snel kunnen reageren op de wensen van onze community als dat jullie zouden willen zien.

Zoals je wellicht is opgevallen zijn we sinds 7 april elke twee weken updates gaan uitrollen. Na een jaar te hebben gewerkt aan de V2-verhuizing hebben we begin dit jaar alles omgegooid en zijn we meer gaan focussen op features in het spel. Het is voor ons ook even wennen om naar deze nieuwe manier om te schakelen, omdat alles voorheen veel trager verliep. We zijn een klein team met een beperkt aantal uren die we kunnen gebruiken om alles te plannen, ontwerpen, implementeren, testen, live zetten, bugs fixen enzovoorts. Voor de eerste paar updates was dit niet zo’n probleem. Niemand heeft bijvoorbeeld aanpas tijd nodig voor de paskamer. Maar toen we gingen werken aan de rasspecifieke competities realiseerden wij ons dat er niet genoeg tijd zou zijn voor onze community om zich aan te passen aan deze veranderingen. De update was in eerste instantie gepland voor 5 mei. Voor ons was het altijd duidelijk dat er aanpassingen nodig waren om ervoor te zorgen dat er niet ontzettend veel HRC het spel in zou komen, wat voor de economie een groot probleem zal zijn. We snappen nu dat we dat vanaf het begin af aan duidelijk hadden moeten aangeven op de momenten dat over deze feature werd gesproken. Maar pas sinds de laatste details werden aangepast, enkele dagen voor de update, realiseerden wij ons pas hoe indrukwekkend deze restricties zouden zijn. Omdat we snapten dat de community overweldigd zou worden, besloten we vooraf een voorbereidings bericht te schrijven op 5 mei, én twee weken te wachten tot de rasspecifieke competities werkelijk in het spel zouden komen.

Ook intern hebben we verhitte discussies gehad omtrent deze features. Sommige teamleden wilden het graag zo snel mogelijk in het spel brengen, omdat we dan juist goed kunnen zien wat de effecten zouden zijn en ons plan weer sneller konden bijstellen. Maar andere teamleden wilden het juist nog verder in de toekomst pas inbrengen, om de community meer tijd te geven om hun plan bij te stellen. Maar wachten tot deze update ingebracht zou worden, betekende weer dat andere plannen zouden moeten doorschuiven. Daarom hebben wij ervoor gekozen om toch de update eerder door te voeren. Na de feedback van jullie allemaal gehoord te hebben over de afgelopen 2 weken snappen we ook dat iedereen meer voorbereidingstijd had gewild. We vinden het heel vervelend dat het voor jullie allemaal erg gehaast voelt en we willen het in de toekomst graag beter doen.

Om de toekomstige updates beter te voorspellen hebben we met ons development team gepraat en een nieuwe development planning opgezet. Op dit moment betekent dit dat we altijd één development sprint vooruit werken. Hierdoor hebben we altijd een update klaar staan op onze testserver (die dan over twee weken wordt ingevoerd), en wordt er al gewerkt aan de update daarna (die over vier weken komt). Wij vinden dit een fijne verandering, omdat we hierdoor beter voorbereid kunnen zijn op de aankomende veranderingen en het een en ander al goed kunnen communiceren en voorbereiden. Het grote nadeel aan deze strategie is alleen dat we dan niet zo snel kunnen reageren op jullie feedback en wensen. Het betekent namelijk ook dat de ontwikkeltijd voor de maand al is opgebruikt. Hoewel er verder geen drastische veranderingen kunnen plaatsvinden, zouden we het fijn vinden om ten minste wat kleine verbeteringen op korte termijn te kunnen doorvoeren - maar helaas, is er echt geen mogelijkheid om dit te doen. We snappen dat voor jullie frustrerend kan zijn, omdat het dus langer duurt voor zulke updates plaatsvinden.

Er is echter ook een positieve noot aan dit verhaal. De nieuwe strategie zorgt ervoor dat we jullie eerder kunnen voorzien van informatie over toekomstige plannen. Daarnaast betekent dat ook dat we jullie feedback dan gelijk kunnen meenemen, voordat de update werkelijk gepubliceerd wordt. We hebben nu meer tijd om het goed te testen op onze testserver, waardoor er minder bugs in de live versie komen. Dit allemaal is extra belangrijk omdat sommige van deze nieuwe features ook weer de economie gaan veranderen. Hoewel deze strategie ons niet de vrijheid geeft om snelle aanpassingen te maken als de content eenmaal in het spel staat, is het doel wel dat toekomstige updates vooraf worden aangekondigd. Zo hebben we allemaal betere voorbereidingstijd en kan er beter worden afgestemd op de behoeften van onze spelers. De veranderingen in strategie was niet handig getimed met de rasspecifieke competities update, maar we zijn ervan overtuigd dat dit ten goede zal komen voor het spel.

Hier een overzicht van onze plannen voor toekomstige updates:

🚨 Let wel op dat updates altijd gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd kunnen worden! 🚨

Update op 16 juni (oplossen van bugs) - Er is al aan deze update gewerkt, voor de update van de rasspecifieke competities. Hierdoor is het niet mogelijk om enige competitie verbeteringen mee te nemen.

🔹Bug: Op de keuringspagina is het niet mogelijk naar andere pagina’s te navigeren als er teveel club-georganiseerde keuringen zijn. Je wordt nu naar je paarden gestuurd.
🔹Bug: Wanneer een paard is geëlimineerd van een competitie, zou dit nog steeds moeten worden opgeslagen bij de prestaties tab.
🔹Een aantal aanpassingen die niets met de keuringen of clubs te maken hebben.

Update op 30 juni (verbeteringen en toevoegingen) - Deze update werd kort na de implementatie van rasspecifieke competities gepland en bevat verbeteringen waarvan wij al absoluut zeker zijn.
🔹 Competities: Inschrijfgeld retourneren bij niet genoeg deelnemers.
🔹 Competities: Verwijderen van de notificatie als er niet genoeg deelnemers zijn.
🔹 Competities: Het mogelijk maken voor spelers om zowel in de “alle-rassen” als de rasspecifieke competities tegelijkertijd mee te doen.
🔹 Competities: Weergeven van het conditie- en training percentage % aan de inschrijfpagina.

Update on 14 juli - Deze update staat nog niet vast. Dit is daarom de eerste update waar we aanpassingen kunnen maken met betrekking tot de competities. We weten nog niet zeker hoe we dit gaan invullen, omdat dit volledig afhangt van jullie feedback, maar ook de interne data van de economie die we monitoren. Hier vast een aantal van onze ideeën (!):
🔸 Mogelijk het minimaal-5-paarden-criterium in competities wijzigen (als we een goed idee hebben vanuit de interne data en community voor 11 juni)
🔸Een manier vinden om de notificatie golf te verkleinen
🔸 Toevoegen van categorieën aan bank en DP geschiedenis
🔸 Gebruikersgemak van de inschrijfpagina voor competities verbeteren


🐞 Opgeloste Bugs 🐞

  • Het was eerder niet mogelijk om je landgoed te verhuizen terwijl je op een paard bood, zelfs niet als je eerder was overboden. We zijn blij te melden dat dit is opgelost!
  • Het plaatje van de paarden bij de opfok waren niet goed gecentreerd, waardoor sommige spelers het idee hadden dat hun veulen van hun scherm probeerde te ontsnappen.
  • Na een eerste poging om de bovenstaande bug op te lossen, lieten de veulens niet meer de juiste achtergrond in de opfok zien. Dit zou nu weer terug moeten zijn!
  • Wanneer je de markt op mobiel bekijkt, vallen van een hoop paarden de taglines over andere informatie heen waardoor het een en ander niet meer leesbaar is. We hebben dit opgelost door hetzelfde ontwerp als in de gebruikersprofielen bij de verkoop tab te gebruiken!
  • Wanneer je een achtergrond kocht in de paskamer met een premium orb, kregen spelers soms ineens “twee gebruiken” in plaats van één. Dit is opgelost en spelers zouden vanaf nu echt maar één gebruik moeten ontvangen.

Dit is het voor vandaag! Nou goed, dat is misschien wat zwak uitgedrukt. Er is weer een hoop informatie en genoeg te verwerken deze keer. Zoals altijd, voel je vrij om te reageren of vragen te stellen!

Het Horse Reality Team

Reacties

Log in om de reacties te bekijken