Privacybeleid

Horse Reality is een online paarden simulatiespel ontwikkelt door Studio Deloryan. Via Horse Reality worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Studio Deloryan acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Studio Deloryan is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Logboek
Laatst aangepast: 10 mei 2019

Registratie
Om Horse Reality te kunnen spelen, moet je je eerst registreren. Wij gebruiken je e-mailadres om al je speldata aan jou, de speler, te kunnen koppelen te koppelen.

Wij zullen de gegevens die gekoppeld zijn aan je e-mailadres niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online game kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruik van persoonsgegevens
Om Horse Reality te gebruiken hebben wij diverse persoonsgegevens van je nodig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • e-mailaddres;
 • geboortedatum;
 • IP addressen

Wij gebruiken je e-mailadres voor je speldata, om je account te verifiëren en om spel-gerelateerde informatie te versturen (indien geselecteerd), inclusief het opnieuw aanvragen van een wachtwoord en activatie-mails.

Je geboortedatum wordt gebruikt om te kijken of je tenminste 13 jaar oud bent op het moment van registratie, zodat we weten dat je voldoet aan onze gebruiksvoorwaarden, en om je bijvoorbeeld een kado in het spel te kunnen geven als je jarig bent.

IP adressen worden opgeslagen tijdens registratie en bij elke login om misbruik van het spel tegen te gaan, en toegevoegd, kunnen we frauduleuze acties controleren en onze spelers beschermen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Aankopen Delta Points
Via Horse Reality kun je Delta Points aankopen om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten in het spel. Voor dit doel vragen wij aan je de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Verwerken bestelling
Wanneer je een bestelling plaatst op de website voor Delta Points, gebruiken wij je persoonsgegevens voor het verwerken van je bestelling. Indien nodig kunnen we je persoonlijke data aan derden verstrekken om de bestelling verder af te handelen.

Reclame
We kunnen, toegevoegd aan de informatie op onze website, je ook informeren over onze nieuwe producten en diensten via social media.

Publicatie
Bij gebruik van Horse Reality worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:

 • je avatar;
 • je banner;
 • informatie door jezelf opgegeven in het spel.

Deze publicatie is echter afgeschermd voor zoekmachines. Je kiest zelf welke informatie je publiceert. Het is mogelijk dat je hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Advertenties
Horse Reality vertoont advertenties van derden die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te kunnen aanbieden. Deze advertenties worden alleen getoond aan spelers die géén premium account hebben.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

** Cookies **
Op Horse Reality wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je het spel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Verder gebruik van onze online game vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je geheel vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het spel dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Data verzamelen
In sommige gevallen verzamelen we data die je browser verstuurd wanneer je het spel gebruikt. Deze data kan informatie bevatten zoals je IP adres, browser type, browser versie, de pagina's die je bezoekt, het tijdstip en de datum van bezoek, je locatie, de tijd die je op deze pagina's hebt doorgebracht en andere statistieken. We gebruiken deze informatie om je te voorzien van betere service, zoals het oplossen van bugs en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Toegevoegd gebruiken we diensten van derden zoals Hotjar en Google Analytics die dit soort informatie verzamelt, monitort en analyseert, zodat wij de gebruiksvriendelijkheid van het spel kunnen verbeteren. Deze partijen hebben hun eigen privacybeleid.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online game gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Je kunt je afmelden voor Google Analytics cookies met deze add-on voor je browser.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met je e-mailadres en wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en Horse Reality wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons spel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via de contactpagina.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Je kunt contact opnemen met onze administrator voor al je vragen, klachten, commentaren of ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens via de details op onze contactpagina.