De volgende regels, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt bij een specifieke regel, zijn van toepassing op alles wat Horse Reality gerelateerd is. Dit betreft onder andere gebruikersnamen, landgoed namen, paardennamen, gebruikersprofielen, avatars, banners, clubs, club forums, het Horse Reality-forum, het officiële Discord-kanaal, Discord-gebruikersnamen, Discord-statusberichten, Discord avatars, privéberichten en alle andere gebieden waar je tekst kunt invoeren of afbeeldingen kunt toevoegen. Niet-officiële kanalen of pagina’s toegewijd aan Horse Reality worden aangemoedigd om dezelfde regels aan te houden, maar wij hebben niet de macht om de regels ook daar te handhaven.

Als je onze regels overtreedt, behouden wij ons het recht voor om mogelijke disciplinaire maatregelen toe te passen, waaronder het verwijderen van content, waarschuwingen of zelfs het permanent verbannen van je account, zonder de mogelijkheid van enige terugbetalingen. Wij verwachten dat onze spelers enig gezond verstand gebruiken bij het spelen van het spel. Zoek geen grenzen op, want dat kan gevolgen hebben voor je account.

Ons protocol is om één herinnering te sturen, vervolgens drie waarschuwingen, en daarna verbannen, ongeacht welke regels worden overtreden. Wij behouden ons het recht voor om van dit protocol af te wijken indien bijzondere situaties zich voordoen.

Alle teamleden worden op deze pagina vermeld. Als je hun profiel bekijkt zie je dat zij een speciale badge hebben. Moderators staan ​​voor je klaar als er zich een probleem voordoet. Het is hun verantwoordelijkheid om de regels te handhaven, daarom willen we graag benadrukken dat je niet het heft in eigen handen moet nemen en zelf gaat modereren.

Als je twijfelt over het volgen van de regels of iemand die een regel overtreedt, schroom dan niet om contact op te nemen met Horse Reality’s support team via het contactformulier. Het rapporteren van een speler betekent niet dat wij direct actie ondernemen. Eerst onderzoeken wij de situatie grondig en vervolgens bekijken we per geval hoe dit wordt afgehandeld. Aarzel niet om hiervan gebruik te maken. Het geeft ons de kans om ervoor te zorgen dat de speler de regels in het vervolg goed kent en begrijpt. 

Laatste wijziging op 10 juni 2021


1. Communiceer in het Nederlands 

We vereisen dat alle inhoud van het spel toegankelijk is voor de hele community. Onze spelers komen uit veel verschillende landen en spreken diverse talen. Op deze server (.nl) hebben we gekozen voor Nederlands als de hoofdtaal. Dit helpt ons als moderatieteam om de regels voor iedereen op dezelfde manier te handhaven. 

 1. Alles moet in het Nederlands zijn geschreven. 

  1. Deze regel is inclusief gebruikersprofielen, avatars, banners, en enige andere afbeeldingen, het forum,  club profielen, club fora, Discord, en alle andere gebieden waar je tekst of een afbeelding kan toevoegen. 

  2. Vertalingen, zoals een gebruikersprofiel met Nederlandse en Engelse teksten, zijn niet toegestaan.

  3. Uitzonderingen zijn:

   • Paarden namen, gebruikersnamen, clubnamen en landgoednamen.

   • Songtitels, gedichten, korte persoonlijke mottos, gezegden en citaten, zolang ze nadrukkelijk zo worden vermeld.

   • Privé berichten: Het is verboden om spelers privéberichten te sturen in talen anders dan Nederlands. De enige uitzondering is indien beide spelers elkaar berichten hebben gestuurd -in het Nederlands- en samen zijn overeengekomen om een andere taal te gebruiken voor verdere communicatie. Let wel op dat wij je misschien niet kunnen helpen als je communicatiepartner een regel breekt. Het kan zijn dat onze teamleden de gebruikte taal misschien niet spreken.


2. Eén Account per Persoon per Server

Elke speler mag vanwege de eerlijkheid slechts één account per server bezitten. Overtreding van de regels #2.1 tot en met #2.4 zal leiden tot een permanente verbanning van alle accounts die verbonden zijn aan je IP adres(sen).

 1. Horse Reality heeft twee servers: horsereality.com en horsereality.nl, en elk persoon mag maximaal één account hebben op ieder van deze servers.

 2. Mensen die op hetzelfde IP-adres spelen (familie/vrienden die een huishouden delen) mogen ieder één account per server hebben, maar zij mogen op geen enkele manier met elkaar interacteren. Interactie verwijst naar paardenhandel, dekkingen, enz. Dit is zodat we Regel #2.1 kunnen handhaven. Let op dat één persoon nog steeds niet meerdere accounts mag bezitten op dezelfde server, ook niet als die accounts nooit met elkaar interacteren.

 3. Je mag anderen niet vragen om één (​​of meerdere) account(s) aan te maken voor jouw persoonlijke gewin. Daarbij mag je dit ook niet zelf doen.

 4. Het is verboden om met twee of meer mensen één account te beheren.


3. Luister naar het Team

 1. Als het team aangeeft dat je je gedrag (of een discussie) moet stoppen, dien je hier onmiddellijk naar te luisteren. Dit geldt met name voor waarschuwingen en/of herinneringen die door het team zijn verzonden nadat je een regel hebt overtreden. Het team is hier om voor iedereen de beste spelervaring te garanderen. Wij maken het spel en zijn hierbinnen de hoogste autoriteit. 

 2. Laat het modereren over aan de moderators! Als je iemand ziet die de regels niet volgt, stuur een bericht naar een moderator of neem contact op met het support team. Neem niet zelf het heft in handen door de regels aan andere spelers uit te gaan leggen.

 3. Je mag team-besluiten en/of handelingen omtrent disciplinaire acties niet in het openbaar bespreken. Deze regel heeft betrekking tot onze modererende en handhavende praktijken en is niet van toepassing op opbouwende kritiek, feedback of discussies over spelfuncties. Als je het niet eens bent met hoe het team gehandeld heeft, neem dan graag contact via ons contactformulier en dan praten we er samen over.


4. Behandel Elkaar Met Respect

 1. Zeg en doe geen dingen waardoor andermans speel-ervaring onaangenaam wordt.

  1. Blijf beleefd, constructief, vriendelijk en behulpzaam tijdens discussies. Indien je het niet eens bent met andermans bericht, bekritiseer dan de inhoud in het bericht op een beleefde manier en val de persoon niet persoonlijk aan.

  2. Gebruik geen flitsende beelden en animaties (GIFs). Flitsende en snel bewegende beelden kunnen misselijkheid, hoofdpijn of epileptische aanvallen veroorzaken en worden daarom niet toegestaan. Dit geldt voor avatars, spelersprofielen, clubs, onze Discord server, het forum en alle andere spelgebieden. We zullen naar eigen inzicht dergelijke inhoud vragen te verwijderen.

 2. Beledigen, provoceren, pesten, bedreigen of lastigvallen is absoluut verboden.

  1. Lastigvallen is verboden en omvat: Het verzenden van ongewenste privéberichten (zie Regel #5), een speler herhaaldelijk of kwaadwillig rapporteren, en problemen die je met anderen openbaar maken, of je hun nu expliciet benoemd of niet.

  2. Bedelen wordt beschouwd als lastigvallen en omvat: Spelers vragen om gratis spullen of donaties, en elke andere vorm van ongevraagde aanbiedingen buiten de advertentie secties in het forum en op Discord.

 3. Het is strikt verboden om hatelijke of discriminerende standpunten tegen anderen te promoten. Dit omvat het aanvallen of stereotyperen van mensen, individuen, of groepen, op basis van etniciteit, ras, sociale stand, politieke overtuigingen, culturele overtuigingen, religieuze overtuigingen, enig aspect van seksuele geaardheid of identiteit, fysieke of mentale handicaps, hun beroepen, hoe ze eruit zien of waar ze vandaan komen.

 4. Je mag geen openbare blacklists plaatsen of gebruikers zwartmaken.

 5. Verkoop van diensten (afbeeldingen maken, vertalingen, trainen van paarden, enz) zijn contracten tussen spelers en moeten worden nagekomen. Het overtreden ervan wordt als een overtreding beschouwd, zolang een teamlid gedetailleerd bewijs ontvangt van beide partijen die akkoord gaan met de voorwaarden. Helaas kunnen we geen vergoedingen bieden of paarden terugsturen, maar de valsspelers zullen worden aangepakt.


5. Stuur Geen Ongewenste Privéberichten (PB's)

 1. Neem geen contact op met een speler zodra deze heeft gevraagd om geen berichten meer te sturen. Ga niet met hen in gesprek via PB's, het forum, Discord of elders.

 2. Als je ongewenste privéberichten ontvangt, ga dan als volgt te werk:

  • Vraag de afzender van de ongewenste PB beleefd om je geen berichten meer te sturen.

  • Als je na het verzenden van dit "stop" -bericht nog steeds berichten ontvangt, meldt de speler dan via het contactformulier met toegevoegde screenshots. Dit betekent niet automatisch dat de speler wordt verbannen, maar dit geeft ons de mogelijkheid om hun de regels beter uit te leggen. Maak gebruik van deze mogelijkheid. Rapporteer alsjeblieft geen speler als zij alleen een verontschuldiging hebben gestuurd of een bevestiging dat zij geen contact meer met je opnemen.

  • Beantwoord geen verdere berichten van die speler. Ga niet met hen in gesprek via PB's, het forum, Discord of elders.


6. Gevoelige Onderwerpen

Wij zijn in de eerste plaats een paardenfok simulatiespel waarbij mensen eventjes kunnen ontsnappen uit het echte leven. Als team staan wij voor diversiteit, tolerantie, solidariteit en streven wij ernaar deze waarden op te nemen in ons wervingsproces, de spelwereld en onze regels. Tegelijkertijd willen wij niet dat onze community ruzie maakt over gevoelige onderwerpen binnen Horse Reality. Het is hiervoor geen geschikt medium en we willen voorkomen dat onze community wordt verdeeld door vervelend gedrag.

 1. Het is niet toegestaan om tot in detail in discussie te gaan over gevoelige onderwerpen, met name de politiek en religie. Deze regel geldt voor het forum, club fora, gebruikersprofielen, discord, en enige andere plek waar je content kunt toevoegen. Aangewezen “off topic” gebieden zijn niet vrijgesteld van deze regel.

  • Maak geen topics aan puur om te discussiëren over gevoelige onderwerpen. We snappen dat zulke onderwerpen soms omhoog komen in andere discussies en zullen deze onafhankelijk monitoren.

  • Het is toegestaan om je geloof, oriëntatie of identiteit op je spelersprofiel te vermelden, zolang er niet in detail wordt getreden en er geen andere regels worden overtreden.

 2. Activisme is niet toegestaan binnen het gehele spel.

  • Verspreid geen politieke of religieuze slogans, hashtags, activisme slogans of motto’s in de vorm van teksten of afbeeldingen.

  • Deze regel geldt ook voor avatars, banners, forum handtekeningen, paarden- of landgoednamen, en Discord statussen.

  • Verspreid geen symbolen of logo’s van specifieke bewegingen.

   • De volgende universele symbolen van vrede, tolerantie, solidariteit en steun zijn toegestaan: Pride vlaggen, het vredesteken, duif met olijftak, de opgeheven vuist. Deze lijst kan in de toekomst worden uitgebreid.

   • Religieuze symbolen zijn alleen toegestaan als avatars voor relevante clubs.

   • We behouden ons het recht voor om te vragen om verwijdering van symbolen, afbeeldingen en teksten.

 3. Uitzonderingen gelden voor Clubs, zolang zij zich aan alle andere regels houden:

  • Clubs zijn plaatsen waar mensen zich kunnen verbinden met anderen via gedeelde interesses of andere kenmerken. Religieuze clubs, LGBTQ+ clubs, mensen van bepaalde afkomst clubs en andere soortgelijke clubs zijn daarom toegestaan. 

  • Clubs die zich volledig concentreren op specifieke politici, partijen, of religieuze leiders zijn verboden.

  • Maak een club aan met een positieve intentie, niet over dingen waar je niet tevreden over bent. Gebruik geen clubs om mensen uit te sluiten of om haat te verspreiden.

  • Eenmaal opgericht moet een club worden gebruikt om het spel te spelen, niet als platform om het onderwerp te kunnen bespreken. 

  • Als wij klachten ontvangen over een bepaalde club zullen wij dit onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor om clubs te verwijderen zonder terugbetaling als wij vinden dat zij een algehele negatieve impact hebben op het spel. 

 4. Onderwerpen met betrekking tot drugs, wapens, geweld, seks of pornografie mogen nergens op Horse Reality worden besproken. Zie ook Regel #7 over inhoud voor volwassenen. 

  • Geen enkel gebied van het spel is vrijgesteld van deze regel, ook niet de “offtopic” gebieden. 


7. Wees Kindvriendelijk

 1. Mensen van alle leeftijden spelen Horse Reality, inclusief kinderen met toestemming van de ouders om het spel te spelen. Zorg ervoor dat alle inhoud geschikt is voor spelers onder de 16 jaar. Dit omvat gebruikersnamen, paardennamen, Discord-gebruikersnamen en -statussen, alsmede alle andere gebieden waar je tekst kunt invoeren of een afbeelding kunt toevoegen.

  1. Vloeken is niet toegestaan.

  2. Je mag geen inhoud of afbeeldingen plaatsen die verwijzen naar seksuele handelingen, pornografie of intieme delen van de menselijke anatomie.

  3. Je mag geen inhoud plaatsen die bloederig is of verwijst naar gewelddadige handelingen.


8. Geen Fraude

 1. Je mag bugs, glitches en fouten in de software niet misbruiken. Als je iets vindt, stuur ons dan direct een bericht. Bugs die kunnen worden misbruikt om snel voordelen binnen het spel te behalen kun je melden via ons contactformulier. De minder ernstige bugs kun je toevoegen in het forum bij de bug reports.

 2. Het gebruiken van scripts om het spel te spelen of vals te spelen is niet toegestaan. Dit verwijst naar programma’s en browser extensies die processen binnen de website kunnen automatiseren en/of vergemakkelijken. Uitzonderingen zijn:

  1. Browser plugins die ervoor zorgen dat je meerdere tabs in één keer kunt openen. 

  2. Scripts die enkel data in externe spreadsheets plaatst.

 3. Je mag je niet voordoen als teamlid, of doen alsof je bepaalde connecties hebt met teamleden die je op welke manier dan ook macht of voordelen zou geven.


9. Links en Advertenties

 1. Je mag geen advertenties plaatsen of linkjes doorsturen naar advertenties en andere commerciële inhoud die niet gerelateerd is aan Horse Reality.

 2. Je mag alleen links plaatsen naar externe websites of afbeeldingen als deze in overeenstemming zijn met onze regels. Horse Reality is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die links en controleert ze niet systematisch. We behouden echter het recht voor om afbeeldingen of links te verwijderen als deze niet in overeenstemming zijn met onze regels.


10. Copyright

 1. Het spel Horse Reality, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellecutele eigendom van Deloryan B.V.

  1. Je mag alleen Horse Reality artwork gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Je mag het originele werk gebruiken (of delen hiervan) om binnen het spel decoraties te maken, zoals studkaarten of profielbanners. Je mag ons originele artwork overtrekken, aanpassen of onze lijntekeningen inkleuren. Het is toegestaan om ons originele werk te delen (of gedeeltes hiervan).

   • Je mag dergelijke creaties binnen de Horse Reality Community verkopen en ook alleen voor Horse Reality valuta, goederen en/of diensten. Zo mag je bijvoorbeeld je banners binnen het spel verkopen in ruil voor HRC, maar je mag dit niet laten drukken op een mok en het in een webshop voor echt geld (Euro, Dollar, enzovoorts) verkopen.

   • Je bent niet verplicht om credits te geven aan Horse Reality of Deloryan B.V. wanneer je (gedeeltes van) onze tekeningen gebruikt, overtrekt of kleurt, hoewel wij dit wel zeer op prijs stellen indien je dat wel doet. Je mag je echter niet voordoen als de originele tekenaar in alle gevallen dat je (delen van) ons werk hebt gebruikt, overgetrokken of gekleurd.

    • Bijvoorbeeld: Alleen credits geven aan de maker van de banner zonder Horse Reality of Deloryan B.V. te noemen is toegestaan. Maar simpelweg zeggen “ik heb het paard op de banner zelf getekend” is verboden.

 2. Horse Reality waardeert het intellectuele eigendom van anderen. Indien een speler de content (foto’s, kunstwerk, enz) van iemand heeft gestolen en binnen Horse Reality gebruikt, zullen wij de originele eigenaar bijstaan en het schendende materiaal verwijderen zodra wij een DMCA-kennisgeving hebben ontvangen.


11. Houd de Echte Wereld Buiten

 1. Je mag geen donaties vragen, of linken naar crowdfunding-pagina's om donaties te verzamelen.

 2. Je mag Horse Reality niet gebruiken om te adverteren voor échte bedrijven of diensten waarvoor échte valuta wordt gebruikt.

 3. Het is niet toegestaan ​om als speler in valuta, diensten, of goederen van andere websites te handelen om iets in Horse Reality te ontvangen.

 4. Je mag geen advies vragen met betrekking tot medische problemen, dierenproblemen, zeer persoonlijke, of psychiatrische problemen. Zoek alsjeblieft hulp van een professional in deze gevallen.

 5. Je mag geen persoonlijke informatie of foto's plaatsen van teamleden, andere spelers of mensen die je kent. Je mag anderen hier ook niet om vragen.

 6. Je mag persoonlijke informatie over jezelf delen in de mate waarin je jezelf prettig voelt, zolang jouw locatie niet kan worden geïdentificeerd met die informatie. We raden je echter aan dit zorgvuldig te overwegen. Iedereen met een account op Horse Reality kan de informatie zien die je deelt in openbare delen van het spel. Zelfs als je in PB met iemand praat, weet je in veel gevallen niet zeker wie er achter de gebruikersnaam zit en wat hun bedoelingen zijn. Onze kracht om je te beschermen tegen mensen met slechte bedoelingen reikt alleen zover als Horse Reality gaat. Zodra iemand je vindt op Facebook of vergelijkbare platforms, kunnen we niet echt iets doen. Neem contact met ons op als je dergelijke problemen tegenkomt, wij zullen je in de best mogelijke manier helpen.

  1. Je mag niet in het openbaar je volledige naam delen.

  2. Het is niet toegestaan ​​om je adres openbaar te maken, of enig adres waar je regelmatig wordt gevonden, zoals je school, manege, werkplek en soortgelijke plaatsen.

  3. Het is niet toegestaan ​​je telefoonnummer of e-mailadres openbaar te maken.


12. Aanvullende Forumregels

 1. Je moet de categorie-specifieke regels binnen het forum volgen.

 2. Je mag niet spammen op het forum.

  1. Houd je gesprekken paard- of Horse Reality-gerelateerd. Uitzonderingen zijn de aangewezen “offtopic” gebieden, of gebieden die betrekking hebben tot een specifiek onderwerp.

  2. Het volgende wordt beschouwd als spam en wordt verwijderd: overmatig bumpen van topics, het gebruik van onnodige hoofdletters of speciale tekens in forumtitels of reacties. Dubbele topics worden gesloten.

 3. Als zich een probleem voordoet, neem dan contact op met onze teamleden

 4. Plaats inhoud in de juiste categorieën.